Borzavár

A község hivatalos honlapja

Hirdetmény a Zirci Járási hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról Megtekintés


Iktatószám: VP01-I/97-2/2019.
Ügyintéző: Bererczkiné Papp Krisztina
Tárgy: Közzététel körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

KÖZZÉTÉTEL

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a mellékelt tájékoztató szerint - 2019. január 25. napjától - hivatalból megkezdi a Zirci erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.

Zirc, 2019. január 18.

Sümegi Attila
jegyző


 Településfejlesztési koncepció Hirdetmény, Dokumentáció


Dr. Wittmann József háziorvos értesíti a lakosságot, hogy szabadság miatt Borzaváron az orvosi rendelés 2018. július 1-től 2018. július 31-ig szünetel.

Dr. Juhász Ágnes Zircen helyettesít az alábbi időpontokban:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00-10.00 óráig
Csütörtök: 13.00-14.00 óráig

Telefon: 06/20/983-5249


Könyvtár nyitva tartása 2018. július 1-jétől:

Hétfő: --
Kedd: --
Szerda: 17.00-19.00
Csütörtök: --
Péntek: --
Szombat: --


TAK összefoglaló Megtekintés


Egyes ingatlanok természeti emlékként történő védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervének tervezete: Templom-domb, Szilas-árok Megtekintés KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. között
délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra vonatkozóan
erdőlátogatási korlátozást vezet be a mellékelt térképen látható területen.

 
A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne tartózkodjanak!
 
A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


"Bakonyi Vágta" zenés-táncos rendezvény engedélyezése Megtekintés


"XIX. Bakonyi Betyárnap - Országos Betyártalálkozó" elnevezésű zenés, táncos rendezvény engedélyezése Megtekintés


„Bakonyi Vágta” zenés-táncos rendezvény engedélyezési ügyében értesítés az eljárás megindításáról Megtekintés


HIRDETMÉNY
Életveszélyes síremlékek felülvizsgálata

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező zirci köztemetők üzemeltetőjeként a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Temető üzemeltető) felülvizsgálja a köztemetőkben található síremlékek állapotát és stabilitását.

Felhívjuk az érintett temetési helyek felett rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására.

Az érintett síremléket citromsárga, sorszámmal ellátott felhívó matricával látjuk el, majd a balesetveszély tényét a nyilvántartásunkban dokumentáljuk.

A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében az életveszélyes állapotú sírjelet (síremléket) a temetési hely (sírhely) felett rendelkezni jogosult költségére az Temető üzemeltető a közvetlen veszélyt megszünteti, melynek során azonnali kényszerbontást végeznek. A kényszerbontás során a sírjel a temetési helyre/síremlékre kerül lefektetésre. A dokumentálás itt is megtörténik.

A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet!

Fentiek alapján, amennyiben valaki citromsárga matricát talál a síremléken, keresse fel a Temető üzemeltetőAlkotmány utca 5. szám alatti Irodáját egyeztetés céljából.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, amennyiben egy sírjel leborul, abban az esetben mindennemű káresetért a sírhely felett rendelkezőt terheli a felelősség.

„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.


HIRDETMÉNY


Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testülete a 93/2017. (IV.27.) önkormányzati határozatá-val döntött arról, hogy módosítja településrendezési eszközeit, a borzavári úttól északra a 0197/7-10 és 0197/13-16 hrsz-ú telkeken a hatályos terv szerinti tervezett erdőterületen olyan terület-felhasználási egység kijelölése a cél, ahol turisztikai rekreációs fejlesztés megvalósítható.

A témában előzetes tájékoztatás céljából lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden érintett partnert

A lakossági fórumot Városháza (Zirc, Március 15 tér 1) nagytermében tartjuk,
2017. július 24-én 16 órai kezdettel

Észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számí-tott 8 napon belül írásban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztályára (8420 Zirc, Március 15 tér 1) vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre történő megküldéssel lehet tenni.

Ottó Péter s.k.
polgármester


Iktatószám: VP01-V/0157-5/2017
Ügyintéző: Szekeres Anita

H I R D E T M É N Y


Felhívjuk a figyelmet, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője -, mint I. fokon eljáró környezetvédelmi hatóság - Jelencsics József e.v. üzemeltető kérelmére a 8420 Zirc, Fáy András utca 1. sz. alatti, Zirc 1915/3 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett „HOPEKÓ Vendéglő” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozóan környezeti zajkibocsátási határértékeket állapított meg a VP01-V/0157-4/2017 iktatószámú határozatában.
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hirdetménye, a 8420 Zirc, Fáy András utca 1. szám alatti 1915/3 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett „HOPEKÓ Vendéglő” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása tárgyú határozat megtekinthető - 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 2. napjáig - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Hétfőtől Csütörtökig: 7.30 órától 16.00 óráig, Pénteken: 8.00-12.00 óráig, továbbá a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt.

Zirc, 2017. július 17.

Sümegi Attila
jegyző


ZIRC VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 0197/7-10, 0197/13-16 hrsz-ú telkek területén ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megtekintés


ERDÉLYBEN VOLTUNK 2017. - A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 7. évfolyamának beszámolója Megtekintés


Iktatószám: VP01-I/0768-2/2017.
Ügyintéző: Bereczkiné Papp Krisztina

HIRDETMÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal az ABL-Technic Hungary Ipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8420 Zirc, Szabadság u. 6.) által a 8420 Zirc, Szabadág u. 6. sz. alatti, 16/1 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyén folytatott tevékenységre kiadott, egységes környezethasználati engedélyének módosítására vonatkozóan (a 2.2.1 – helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyének és a 3.3. pont-ba foglaltak módosítása) benyújtott kérelme alapján a VE-09Z/04103-1/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárást indított.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal hirdetménye, az ABL-Technic Hungary Ipari és Szolgáltató Kft. zirci telephelyének egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme és melléklete megtekinthető - 2017. június 15. napjától 2017. július 6. napjáig - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Hétfőtől Csütörtö-kig: 7.30 órától 16.00 óráig, Pénteken: 8.00-12.00 óráig, továbbá a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt.

Zirc, 2017. június 15.

Sümegi Attila
jegyző


HIRDETMÉNY

Zirc Városi Önkormányzat megkezdte a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti Településképi Arculati Kézikönyv kidolgozását.
A témában előzetes tájékoztatás és együttgondolkodás elindítására lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden zirci állampolgárt, civil szervezet, gazdasági szervezet és egyház képviselőit.

A lakossági fórumot Városháza (Zirc, Március 15 tér 1) nagytermében tartjuk,
2017. június 19-én 18 órai kezdettel

A kézikönyv
- szemléletformáló célt szolgál,
- széleskörű társadalmi bevonással készül,
- feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit
- javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv készítése során a városban több fényképfelvétel készül, melyek a kézikönyvben megjelenhetnek mint jó példák.

Észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztályára (8420 Zirc, Március 15 tér 1) vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre történő megküldéssel lehet tenni.

Ottó Péter
polgármester


A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tárgyalkotó sikerei Megtekintés


Tisztelt Zirc Város Lakói, Vállalkozásai, Civil Szervezetei, Egyesületei, Egyházai!

A Zirc turizmusfejlesztési koncepciója társadalmasítása során 2017. május 10-én megtartott fórumot követően a koncepció készítésével megbízott Vonzerő 2005 Bt. az ott elhangzottaknak megfelelően módosította, kiegészítette a dokumentumot. Itt megtekintető.
Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testülete a turizmusfejlesztési koncepciót a 2017. júniusi rendes ülésén tárgyalja, az esetleges módosító javaslatokat, észrevételeket június 12-ig kérjük megküldeni.
Az észrevételeket, javaslatokat írásban várjuk a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címek valamelyikére, illetve a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára.

Ottó Péter
polgármester


"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Megtekintés


Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2011. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés


KÖZLEMÉNY

A Zirc és Lókút Óvodatársulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás helye és időpontja Megtekintés


KÖZLEMÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kérelem és annak mellékelt dokumentációja alapján a Zirc 040 hrsz. 6 telek Gregovics Béla villamos energia ellátására vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárástól szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja (villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletében)) és 3. § (1) bekezdésének a) pontja figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárást indított.
 
A Környezetvédelmi Osztály VE09Z/01694-4/2017 ügyiratszámú közleménye és annak mellékletét képező nyomtatott dokumentáció megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig, Szerda: 8.00 -16.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig.
 
Kifüggesztés ideje: 2017. március 10.
Levétel ideje: az eljárás lezárása

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


KÖZLEMÉNY Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. február 15. és 2017. április 14. között erdőlátogatási korlátozást vezet be!
Az erdőlátogatási korlátozással jelzett terület a mellékelt térkép szerint.

A korlátozás a vad nyugalmának biztosítása érdekében, valamint az ellési időszak miatt indokolt.
A korlátozás nem érinti a kijelölt turista- és kerékpárutakat.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2016-ban az alábbi támogatásokat kapta Megtekintés


242/2016 határozat Megtekintés


SFP 2016-2017 Megtekintés
SFP Határozat 2016-2017 Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés
Zirc előminősített pályázata Megtekintés
Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés


Önkormányzati illetékbeszedési számla számlaszáma:
73900030- 18216341


Levegőminőségi terv Közlemény, Terv


Térítési díjakról szóló közlemény Megtekintés


Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2013. (II.25.) határozatában elhatározott Zirc város településrendezési tervének módosítási folyamatában a véleményezési eljárást lezáró, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 227/2013. (X.28.) határozata, és dokumentumai


Felhívás Települési Értéktár elkészítésére
ZIRCI ÉRTÉKTÁR

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 24-ei tartott ülésén a Zirci Értéktár létrehozásáról döntött. A képviselő-testület a 2013. október 28-ai ülésén a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény ( a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése alapján - a Zirci Értéktár működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízta a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat.

A Zirci Értéktár a Zirc területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért felkérem a tisztelt lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek települési értéktárába történő felvétele:
A Zirc közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a megbízott intézményeknek, melyek a javaslatot megvizsgálják, hogy megalapozott-e és megfelel-e a Htv. és a 114/2013.(IV.16) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

Az intézmények alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívják fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalják és erről a javaslattevőt értesítik. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét kezdeményezze.

A javaslat benyújtását követő 90 napon belül születik döntés a Zirci Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, s erről a javaslattevőt írásban értesítik.
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Sümegi Attila
jegyző

Letölthető nyomtatvány a javaslathoz: Értéktár javaslat minta


Tájékoztatás

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Felhívom szíves Figyelmét, hogy 2013. október 1-től hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében az általános építmények - kivéve az Európai Unió által támogatott beruházások - esetében a 2013. október 1-e után induló kivitelezési tevékenységeknél az elektronikus építési napló használata kötelező.

Az elektronikus alkalmazás zökkenőmentes bevezetése érdekében a Belügyminisztérium az e-naplóról szóló tájékoztatóját megtalálja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a www.zirc.hu honlapon.

Az elektronikus építési naplóval kapcsolatban részletes tájékoztatást (ismertetőket, segédleteket, oktatási anyagokat stb.) talál a www.e-epites.hu honlap "Szakmai tudástár" menüpont alatt.

Felmerülő kérdése esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Építésfelügyelete (8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/b.) tud Önnek tájékoztatást nyújtani.

Zirc, 2013. október 7.

Sümegi Attila jegyző nevében és megbízásából:

Várszegi Bernadett
építésügyi osztályvezető


 Football Club Zirc sportfejlesztési programjának jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés


Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés

 

egyes ingatlanok természeti emlékként történő védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervének tervezete

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Március 2019  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Borzavár Községi Önkormányzat

 

Cím:
8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 06 (88) 582-930
Fax.: 06 (88) 582-931
Email: polghivborzavar@invitel.hu