Borzavár

A község hivatalos honlapja

KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § alapján a VP01-J/0024-3/2019. iktatószámú határozattal megállapítottam Borzavár településen - a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

A határozatnak megfelelően az alábbi közleményt adom ki:
2019. január 1.-i lakosságszám: 763
Választópolgárok száma 2019. augusztus 7. napján: 611
Ajánlási küszöbszám a polgármester választás esetén: 19 
Ajánlási az egyéni listás választás esetén: 7   

A határozat közzétételre került a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.borzavar.hu honlapon.


Zirc, 2019. augusztus 8.

Sümegi Attila
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője


TKR módosítás, vélemyénazés, ID Megtekintés


Határozat kivonat Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „BORZAVÁR KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „BORZAVÁR KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Lakossági fórum Megtekintés


Véleményezés lakosság részére Felhívás, Dokumentáció


HIRDETMÉNY Bírósági ülnökök választására Megtekintés


Borzavár Óvodai beíratás 2019 Megtekintés


Zirc Óvodai bölcsődei beíratás 2019 Megtekintés


Hirdetmény a Zirci Járási hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról Megtekintés


Iktatószám: VP01-I/97-2/2019.
Ügyintéző: Bererczkiné Papp Krisztina
Tárgy: Közzététel körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

KÖZZÉTÉTEL

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a mellékelt tájékoztató szerint - 2019. január 25. napjától - hivatalból megkezdi a Zirci erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.

Zirc, 2019. január 18.

Sümegi Attila
jegyző


 Településfejlesztési koncepció Hirdetmény, Dokumentáció


Dr. Wittmann József háziorvos értesíti a lakosságot, hogy szabadság miatt Borzaváron az orvosi rendelés 2018. július 1-től 2018. július 31-ig szünetel.

Dr. Juhász Ágnes Zircen helyettesít az alábbi időpontokban:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00-10.00 óráig
Csütörtök: 13.00-14.00 óráig

Telefon: 06/20/983-5249


Könyvtár nyitva tartása 2018. július 1-jétől:

Hétfő: --
Kedd: --
Szerda: 17.00-19.00
Csütörtök: --
Péntek: --
Szombat: --


TAK összefoglaló Megtekintés


Egyes ingatlanok természeti emlékként történő védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervének tervezete: Templom-domb, Szilas-árok Megtekintés KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. között
délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra vonatkozóan
erdőlátogatási korlátozást vezet be a mellékelt térképen látható területen.

 
A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne tartózkodjanak!
 
A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


"Bakonyi Vágta" zenés-táncos rendezvény engedélyezése Megtekintés


"XIX. Bakonyi Betyárnap - Országos Betyártalálkozó" elnevezésű zenés, táncos rendezvény engedélyezése Megtekintés


„Bakonyi Vágta” zenés-táncos rendezvény engedélyezési ügyében értesítés az eljárás megindításáról Megtekintés


HIRDETMÉNY
Életveszélyes síremlékek felülvizsgálata

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező zirci köztemetők üzemeltetőjeként a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Temető üzemeltető) felülvizsgálja a köztemetőkben található síremlékek állapotát és stabilitását.

Felhívjuk az érintett temetési helyek felett rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására.

Az érintett síremléket citromsárga, sorszámmal ellátott felhívó matricával látjuk el, majd a balesetveszély tényét a nyilvántartásunkban dokumentáljuk.

A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében az életveszélyes állapotú sírjelet (síremléket) a temetési hely (sírhely) felett rendelkezni jogosult költségére az Temető üzemeltető a közvetlen veszélyt megszünteti, melynek során azonnali kényszerbontást végeznek. A kényszerbontás során a sírjel a temetési helyre/síremlékre kerül lefektetésre. A dokumentálás itt is megtörténik.

A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet!

Fentiek alapján, amennyiben valaki citromsárga matricát talál a síremléken, keresse fel a Temető üzemeltetőAlkotmány utca 5. szám alatti Irodáját egyeztetés céljából.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, amennyiben egy sírjel leborul, abban az esetben mindennemű káresetért a sírhely felett rendelkezőt terheli a felelősség.

„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.


HIRDETMÉNY


Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testülete a 93/2017. (IV.27.) önkormányzati határozatá-val döntött arról, hogy módosítja településrendezési eszközeit, a borzavári úttól északra a 0197/7-10 és 0197/13-16 hrsz-ú telkeken a hatályos terv szerinti tervezett erdőterületen olyan terület-felhasználási egység kijelölése a cél, ahol turisztikai rekreációs fejlesztés megvalósítható.

A témában előzetes tájékoztatás céljából lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden érintett partnert

A lakossági fórumot Városháza (Zirc, Március 15 tér 1) nagytermében tartjuk,
2017. július 24-én 16 órai kezdettel

Észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számí-tott 8 napon belül írásban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztályára (8420 Zirc, Március 15 tér 1) vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre történő megküldéssel lehet tenni.

Ottó Péter s.k.
polgármester


Iktatószám: VP01-V/0157-5/2017
Ügyintéző: Szekeres Anita

H I R D E T M É N Y


Felhívjuk a figyelmet, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője -, mint I. fokon eljáró környezetvédelmi hatóság - Jelencsics József e.v. üzemeltető kérelmére a 8420 Zirc, Fáy András utca 1. sz. alatti, Zirc 1915/3 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett „HOPEKÓ Vendéglő” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozóan környezeti zajkibocsátási határértékeket állapított meg a VP01-V/0157-4/2017 iktatószámú határozatában.
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hirdetménye, a 8420 Zirc, Fáy András utca 1. szám alatti 1915/3 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett „HOPEKÓ Vendéglő” elnevezésű vendéglátó egységre vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása tárgyú határozat megtekinthető - 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 2. napjáig - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Hétfőtől Csütörtökig: 7.30 órától 16.00 óráig, Pénteken: 8.00-12.00 óráig, továbbá a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt.

Zirc, 2017. július 17.

Sümegi Attila
jegyző


ZIRC VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA a 0197/7-10, 0197/13-16 hrsz-ú telkek területén ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megtekintés


ERDÉLYBEN VOLTUNK 2017. - A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 7. évfolyamának beszámolója Megtekintés


Iktatószám: VP01-I/0768-2/2017.
Ügyintéző: Bereczkiné Papp Krisztina

HIRDETMÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal az ABL-Technic Hungary Ipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8420 Zirc, Szabadság u. 6.) által a 8420 Zirc, Szabadág u. 6. sz. alatti, 16/1 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyén folytatott tevékenységre kiadott, egységes környezethasználati engedélyének módosítására vonatkozóan (a 2.2.1 – helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyének és a 3.3. pont-ba foglaltak módosítása) benyújtott kérelme alapján a VE-09Z/04103-1/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárást indított.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal hirdetménye, az ABL-Technic Hungary Ipari és Szolgáltató Kft. zirci telephelyének egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme és melléklete megtekinthető - 2017. június 15. napjától 2017. július 6. napjáig - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Hétfőtől Csütörtö-kig: 7.30 órától 16.00 óráig, Pénteken: 8.00-12.00 óráig, továbbá a www.zirc.hu honlap „Közlemények, hirdetmények” alcím alatt.

Zirc, 2017. június 15.

Sümegi Attila
jegyző


HIRDETMÉNY

Zirc Városi Önkormányzat megkezdte a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti Településképi Arculati Kézikönyv kidolgozását.
A témában előzetes tájékoztatás és együttgondolkodás elindítására lakossági fórumot szervezünk, melyre meghívunk minden zirci állampolgárt, civil szervezet, gazdasági szervezet és egyház képviselőit.

A lakossági fórumot Városháza (Zirc, Március 15 tér 1) nagytermében tartjuk,
2017. június 19-én 18 órai kezdettel

A kézikönyv
- szemléletformáló célt szolgál,
- széleskörű társadalmi bevonással készül,
- feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit
- javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv készítése során a városban több fényképfelvétel készül, melyek a kézikönyvben megjelenhetnek mint jó példák.

Észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Osztályára (8420 Zirc, Március 15 tér 1) vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre történő megküldéssel lehet tenni.

Ottó Péter
polgármester


A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tárgyalkotó sikerei Megtekintés


Tisztelt Zirc Város Lakói, Vállalkozásai, Civil Szervezetei, Egyesületei, Egyházai!

A Zirc turizmusfejlesztési koncepciója társadalmasítása során 2017. május 10-én megtartott fórumot követően a koncepció készítésével megbízott Vonzerő 2005 Bt. az ott elhangzottaknak megfelelően módosította, kiegészítette a dokumentumot. Itt megtekintető.
Zirc Városi Önkormányzat képviselő- testülete a turizmusfejlesztési koncepciót a 2017. júniusi rendes ülésén tárgyalja, az esetleges módosító javaslatokat, észrevételeket június 12-ig kérjük megküldeni.
Az észrevételeket, javaslatokat írásban várjuk a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címek valamelyikére, illetve a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára.

Ottó Péter
polgármester


"Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Megtekintés


Beszámolók az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról

Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2013. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2012. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés
Beszámoló a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2011. évi közszolgáltatói tevékenységről Megtekintés


KÖZLEMÉNY

A Zirc és Lókút Óvodatársulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás helye és időpontja Megtekintés


KÖZLEMÉNY

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kérelem és annak mellékelt dokumentációja alapján a Zirc 040 hrsz. 6 telek Gregovics Béla villamos energia ellátására vonatkozóan a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárástól szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja (villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletében)) és 3. § (1) bekezdésének a) pontja figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárást indított.
 
A Környezetvédelmi Osztály VE09Z/01694-4/2017 ügyiratszámú közleménye és annak mellékletét képező nyomtatott dokumentáció megtekinthető a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig, Szerda: 8.00 -16.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig.
 
Kifüggesztés ideje: 2017. március 10.
Levétel ideje: az eljárás lezárása

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


KÖZLEMÉNY Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. február 15. és 2017. április 14. között erdőlátogatási korlátozást vezet be!
Az erdőlátogatási korlátozással jelzett terület a mellékelt térkép szerint.

A korlátozás a vad nyugalmának biztosítása érdekében, valamint az ellési időszak miatt indokolt.
A korlátozás nem érinti a kijelölt turista- és kerékpárutakat.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


A „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány 2016-ban az alábbi támogatásokat kapta Megtekintés


242/2016 határozat Megtekintés


SFP 2016-2017 Megtekintés
SFP Határozat 2016-2017 Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program Megtekintés
FC Zirc sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés
Zirc előminősített pályázata Megtekintés
Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés


Önkormányzati illetékbeszedési számla számlaszáma:
73900030- 18216341


Levegőminőségi terv Közlemény, Terv


Térítési díjakról szóló közlemény Megtekintés


Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2013. (II.25.) határozatában elhatározott Zirc város településrendezési tervének módosítási folyamatában a véleményezési eljárást lezáró, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 227/2013. (X.28.) határozata, és dokumentumai


Felhívás Települési Értéktár elkészítésére
ZIRCI ÉRTÉKTÁR

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 24-ei tartott ülésén a Zirci Értéktár létrehozásáról döntött. A képviselő-testület a 2013. október 28-ai ülésén a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény ( a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése alapján - a Zirci Értéktár működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízta a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat.

A Zirci Értéktár a Zirc területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért felkérem a tisztelt lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek települési értéktárába történő felvétele:
A Zirc közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a megbízott intézményeknek, melyek a javaslatot megvizsgálják, hogy megalapozott-e és megfelel-e a Htv. és a 114/2013.(IV.16) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

Az intézmények alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívják fel, és ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalják és erről a javaslattevőt értesítik. A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy a javaslattevő utóbb ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét kezdeményezze.

A javaslat benyújtását követő 90 napon belül születik döntés a Zirci Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, s erről a javaslattevőt írásban értesítik.
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Sümegi Attila
jegyző

Letölthető nyomtatvány a javaslathoz: Értéktár javaslat minta


Tájékoztatás

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Felhívom szíves Figyelmét, hogy 2013. október 1-től hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében az általános építmények - kivéve az Európai Unió által támogatott beruházások - esetében a 2013. október 1-e után induló kivitelezési tevékenységeknél az elektronikus építési napló használata kötelező.

Az elektronikus alkalmazás zökkenőmentes bevezetése érdekében a Belügyminisztérium az e-naplóról szóló tájékoztatóját megtalálja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a www.zirc.hu honlapon.

Az elektronikus építési naplóval kapcsolatban részletes tájékoztatást (ismertetőket, segédleteket, oktatási anyagokat stb.) talál a www.e-epites.hu honlap "Szakmai tudástár" menüpont alatt.

Felmerülő kérdése esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Építésfelügyelete (8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/b.) tud Önnek tájékoztatást nyújtani.

Zirc, 2013. október 7.

Sümegi Attila jegyző nevében és megbízásából:

Várszegi Bernadett
építésügyi osztályvezető


 Football Club Zirc sportfejlesztési programjának jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása Megtekintés


Football Club Zirc TAO-s sportfejlesztési program Megtekintés

 

egyes ingatlanok természeti emlékként történő védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervének tervezete

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Augusztus 2019  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Borzavár Községi Önkormányzat

 

Cím:
8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 06 (88) 582-930
Fax.: 06 (88) 582-931
Email: polghivborzavar@invitel.hu