Borzavár

A község hivatalos honlapja

Tájékoztató Veszprém vármegye új alapellátási ügyeleti rendszerérőlBorzavárról szóló kisfilm


Könyvtár nyitvatartási idejének a módosítása


Kormányablak hétvégi nyitvatartása a lejáró személyi okmányok cseréje céljából


Tájékoztatás menetrend módosításról


Dr. Wittmann József háziorvos értesíti a lakosságot, hogy 2022. január 7-én (pénteken) 15.00-18.00 óráig lehetőség nyílik a Covid 19 elleni védőoltás felvételére a zirci háziorvosi rendelőben (Zirc, Kossuth u. 18.).

Az oltásra előzetes regisztráció nem szükséges, azonban előzetes telefonos egyeztetés szükséges az alábbi telefonszámokon:

Dr. Wittmann József     30/957-9806
Vargáné Huszár Lívia   30/240-8943


Eboltási tájékoztató
Gázszünetről értesítés

Felhívás EKF 2023 Veszprém pályázati lehetőségekre

Borzavár Községi Önkormányzat csatlakozása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém Programhoz lehetőséget biztosít a település intézményeinek, civil szervezeteinek és magánszemélyeinek, hogy 2021-2023 közötti projektekre pályázzanak az EKF keretein belül.

Közös célunk, hogy  gazdagodjon településünk kulturális élete, ennek elérése érdekében felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy megjelent a „Kulturális-Művészeti Projektek” támogatására, valamint „A régió infrastrukturális beruházásaira” irányuló pályázat a www.veszprembalaton2023.hu oldalon.

https://www.veszprembalaton2023.hu/hu/tenders/kulturalis-muveszeti-projektek

https://www.veszprembalaton2023.hu/hu/tenders/a-regio-infrastrukturalis-beruhazasai

A pályázatok megjelenése folyamatos.

A teljes pályázati rendszert bemutató háttéranyagról bővebb információ a www.veszprembalaton2023.hu oldalon található.

https://www.veszprembalaton2023.hu/hu/palyazatok

Ezúton is bíztatunk Mindenkit, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, amelyek által tovább erősíthetjük településünk és a régiónk értékeit.

Dombi László
Borzavár Község Polgármestere


Óvodai beíratás 2021


Általános iskolai beíratás


Vadásztársaság tájékozatója Megtekintés

Eboltási tájékoztató Megtekintés


Értesítés

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. értesíti a lakosságot, hogy a 8-as főút szélesítése kapcsán gázelosztó-vezeték kiváltási munkálatok miatt 2020. augusztus 31-én 9-21 óra között Borzavár területén szünetelteti a gázszolgáltatást.

Megértésüket köszönjük!Felhívás diszpolgári Megtekintés


Felhívás elismerő oklevél Megtekintés


LOMTALANÍTÁS

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a szolgáltató által az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék elszállítása lomtalanítás keretén belül történik.

Kihelyezés időpontja: 2020. július 18-19.
Elszállítás kezdetének időpontja: 2020. július 20.

Nem helyezhető ki: építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs, egyéb települési hulladék.


ÓVODAI BEÍRATÁS

A kialakult veszélyhelyzetben az óvodai beíratás menetéről az óvodaköteles gyermekek szüleit az Oktatási Hivatal szülőknek küldött levele informálta  (április 6-10. között).

Az óvodaköteleseken túl az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük ezért azon gyermekek szüleit, akik 2,5 évesnél idősebb, de 3 évnél fiatalabb (augusztus 31. után született) gyermeküket szeretnék beíratni a 2020/2021-es nevelési évre, hogy a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra tekintettel elsősorban e-mailben This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen vagy a 88/414-504-es telefonszámon tegyék meg jelentkezésüket. Jelentkezési határidő 2020. április 21.

Írásban közölt adatok köre:
-gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve, apja neve, lakcím, szülők telefonszáma, a kezdés várható ideje
Az óvoda a gyermek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Kovács Mónika
intézményvezető


Dr. Wittmann József háziorvos értesíti a lakosságot, hogy 2020. március 23-tól határozatlan ideig az orvosi rendelés szünetel. Gyógyszer felíratása és minden egyéb ügy esetén Vargáné Huszár Lívia asszisztensnőt kell hívni a 88/599-090 vagy a 30/240-8963 telefonszámon. Betegség esetén Dr. Wittmann József háziorvost kell hívni a 30/957-9806 telefonszámon.

Megértésüket köszönjük!


Tisztelt Borzavári Lakosok!

Értesítem Önöket, hogy településünkön önkéntesek bevonásával megkezdődött a szájmaszkok készítése. Az elkészített maszkok moshatóak, vagyis megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után újra használhatóak, ezért személyenként egy darab igényelhető. A varrás folyamatos, így a beérkező igényeket is folyamatosan, a rendelkezésre álló készletnek megfelelően térítésmentesen tudjuk biztosítani.

Kérem azon személyek jelentkezését, akik még nem rendelkeznek szájmaszkkal, de arra szükségük lenne, jelezzék a 88/582-930 telefonszámon vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazon személyeknek, akik önzetlen munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk lakosainak védelméről gondoskodni tudjunk.

Tisztelettel:
Dombi László
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS

Borzavár Községi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. március 1-jétől megkezdődik a Fő utcai járda felújítása: a támogatásból a Fő út 20. és a Fő út 74. szám közötti szakaszon új járda épül.

A kivitelezés várhatóan 2019. március hónap folyamán tart, emiatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani:
- gyalogos közlekedés korlátozottan lesz lehetséges,
- a kapubejárók megerősített alapot kapnak, így ennek kialakítása során 1-2 napig nem lehet az ingatlanokra autóval be-, illetve onnan kijárni.

Kérjük, hogy a korlátozásokat – melynek pontos időpontjáról a kivitelezőtől kapnak tájékoztatást – szíveskedjenek betartani!

A felújításra kerülő járda nyomvonalába eső növények (bokrok, fák) esetében kérjük az ingatlan tulajdonosát, hogy a kivitelezés előtt a növények megmetszéséről gondoskodni szíveskedjen. A kivitelezés során az akadályozó, belógó növények esetében a kivitelező jogosult a metszésre, levágásra.

Az Önkormányzat által finanszírozott beruházás a járda nyomvonalát érinti, ehhez kapcsolódóan korlátozottan lehetőség van – egyéni finanszírozás mellett – a kapcsolódó szakaszok (bejárók, ingatlanon belüli járdák) útburkolatának kiépíttetésére is.

Az ilyen jellegű igényeiket kérjük, közvetlenül a kivitelező részére jelezzék:
Zirci Építő Kft. – Kavalecz Tibor ügyvezető: +36 30 643 4886

Kérjük türelmüket, együttműködésüket a kivitelezés során!

Dócziné Belecz Ágnes
polgármesterVeszprém Megyei Rendőr-főkapitányság aktuális havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


A Veszprém Megyei büntetés – végrehajtási szervezet országos toborzó programot indít Megtekintés


TÁJÉKOZTATÓ

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tárgyában Megtekintés, Mellékletek


Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


Új utcanév táblák tájékoztatója Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „BORZAVÁR KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Egyházak:


Római Katolikus Plébánia Hivatal
Telefon: 06 88/468-047
8428 Borzavár, Fő u. 124.


Közszolgáltatók:

X-ION Szolgáltató Kft.
Telefonszám: : 06 88 414 956
Leírás: Szemétszállítás
Cím: Zirc, Kossuth utca 72.

Kábelszat-Zirc Kft.
Telefonszám: 06 88 415 281
Leírás: Kábel TV
Cím: Zirc, Zrinyi utca 6/b

Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Rt.
Telefonszám: 06 88 423 222
Leírás: Víz
Cím: Veszprém, Pápai u. 41.

Magyar Gázszolgáltató Kft.
Telefonszám: 06 93 537 540
Leírás: Gáz
Cím: Nagykanizsa, Csengery utca 9.


Oktatás:

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Telefonszám: 06 88 468 006
8428 Borzavár, Alkotmány utca 1.

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézménye
Telefonszám: 06 88 468 021
8428 Borzavár, Hóvirág utca 8.


Háziorvosi Rendelés:

Dr. Wittmann József háziorvos
Rendelési idő: hétfő 13:00-15:00
Tel:599-090, 06 30/ 9579-806
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr. Gelencsér Mária
Rendelési idő: kedd 11-11.30 óráig 2. és 4. héten
Tel: 414-970, 06 (30) 237-8836
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kormányablak és Okmányiroda Zirc:

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:7-17
Kedd:12-16
Szerda:8-12
Csütörtök:8-18
Péntek:8-13

Tel:88/596-770,fax:88/596-779
e-mail:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Útmutató a hasznosítható hulladékok gyűjtéséhez Megtekintés


Közlekedés:

Autóbusz indulása Borzavárról Zircre:
m4:22, t4:45, m5:09, m5:30, z5:35, m6:10, i6:38, 7:09, m7:45, x10:10, 12:10, m13:36, x14:50, m16:05, +16:06, m16:35, x17:29, +17:30, m19:25, m20:35, t21:00

Autóbusz indulása Zircről Borzavárra:
m4:35, t5:00, m5:30, i6:05, 6:30, m7:10, 9:33, x11:25, m13:00, x14:15, 15:28, m16:00, m16:55, +16:55, x18:13, m19:15, +19:55, m20:00, m23:05, t23:10

Jelmagyarázat:
m:munkanapokon;
x:hétfőtől szombatig(hétköznapokon);
t:szabadnapokon (szombaton);
+:munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapokon);
z:szabad és munkasüneti napokon(szombaton vasárnap és ünnepnapokon);
i:iskolai előadások napján


Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: 14:30 - 16:00
Kedd: Zárva
Szerda: 14:00 - 16:00
Csütörtök - Vasárnap: Zárva


Menetrendi értesítés Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele (augusztus) Megtekintés

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Július 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Borzavár Községi Önkormányzat

 

Cím:
8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 06 (88) 582-930
Fax.: 06 (88) 582-931
Email: polghivborzavar@invitel.hu