Borzavár

A község hivatalos honlapja

TÁJÉKOZTATÁS

Borzavár Községi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. március 1-jétől megkezdődik a Fő utcai járda felújítása: a támogatásból a Fő út 20. és a Fő út 74. szám közötti szakaszon új járda épül.

A kivitelezés várhatóan 2019. március hónap folyamán tart, emiatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani:
- gyalogos közlekedés korlátozottan lesz lehetséges,
- a kapubejárók megerősített alapot kapnak, így ennek kialakítása során 1-2 napig nem lehet az ingatlanokra autóval be-, illetve onnan kijárni.

Kérjük, hogy a korlátozásokat – melynek pontos időpontjáról a kivitelezőtől kapnak tájékoztatást – szíveskedjenek betartani!

A felújításra kerülő járda nyomvonalába eső növények (bokrok, fák) esetében kérjük az ingatlan tulajdonosát, hogy a kivitelezés előtt a növények megmetszéséről gondoskodni szíveskedjen. A kivitelezés során az akadályozó, belógó növények esetében a kivitelező jogosult a metszésre, levágásra.

Az Önkormányzat által finanszírozott beruházás a járda nyomvonalát érinti, ehhez kapcsolódóan korlátozottan lehetőség van – egyéni finanszírozás mellett – a kapcsolódó szakaszok (bejárók, ingatlanon belüli járdák) útburkolatának kiépíttetésére is.

Az ilyen jellegű igényeiket kérjük, közvetlenül a kivitelező részére jelezzék:
Zirci Építő Kft. – Kavalecz Tibor ügyvezető: +36 30 643 4886

Kérjük türelmüket, együttműködésüket a kivitelezés során!

Dócziné Belecz Ágnes
polgármesterVeszprém Megyei Rendőr-főkapitányság aktuális havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


A Veszprém Megyei büntetés – végrehajtási szervezet országos toborzó programot indít Megtekintés


TÁJÉKOZTATÓ

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tárgyában Megtekintés, Mellékletek


Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


Új utcanév táblák tájékoztatója Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „BORZAVÁR KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Egyházak:


Római Katolikus Plébánia Hivatal
Telefon: 06 88/468-047
8428 Borzavár, Fő u. 124.


Közszolgáltatók:

X-ION Szolgáltató Kft.
Telefonszám: : 06 88 414 956
Leírás: Szemétszállítás
Cím: Zirc, Kossuth utca 72.

Kábelszat-Zirc Kft.
Telefonszám: 06 88 415 281
Leírás: Kábel TV
Cím: Zirc, Zrinyi utca 6/b

Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Rt.
Telefonszám: 06 88 423 222
Leírás: Víz
Cím: Veszprém, Pápai u. 41.

Magyar Gázszolgáltató Kft.
Telefonszám: 06 93 537 540
Leírás: Gáz
Cím: Nagykanizsa, Csengery utca 9.


Oktatás:

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Telefonszám: 06 88 468 006
8428 Borzavár, Alkotmány utca 1.

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézménye
Telefonszám: 06 88 468 021
8428 Borzavár, Hóvirág utca 8.


Háziorvosi Rendelés:

Dr. Wittmann József háziorvos
Rendelési idő: hétfő 13:00-15:00
Tel:599-090, 06 30/ 9579-806
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr. Gelencsér Mária
Rendelési idő: kedd 11-11.30 óráig 2. és 4. héten
Tel: 414-970, 06 (30) 237-8836
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kormányablak és Okmányiroda Zirc:

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:7-17
Kedd:12-16
Szerda:8-12
Csütörtök:8-18
Péntek:8-13

Tel:88/596-770,fax:88/596-779
e-mail:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Útmutató a hasznosítható hulladékok gyűjtéséhez Megtekintés


Közlekedés:

Autóbusz indulása Borzavárról Zircre:
m4:22, t4:45, m5:09, m5:30, z5:35, m6:10, i6:38, 7:09, m7:45, x10:10, 12:10, m13:36, x14:50, m16:05, +16:06, m16:35, x17:29, +17:30, m19:25, m20:35, t21:00

Autóbusz indulása Zircről Borzavárra:
m4:35, t5:00, m5:30, i6:05, 6:30, m7:10, 9:33, x11:25, m13:00, x14:15, 15:28, m16:00, m16:55, +16:55, x18:13, m19:15, +19:55, m20:00, m23:05, t23:10

Jelmagyarázat:
m:munkanapokon;
x:hétfőtől szombatig(hétköznapokon);
t:szabadnapokon (szombaton);
+:munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnapokon);
z:szabad és munkasüneti napokon(szombaton vasárnap és ünnepnapokon);
i:iskolai előadások napján


Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: 8-16
Kedd: ------
Szerda: 10-17
Csütörtök: ------
Péntek: 8-16
Szombat: 8-9
Vasárnap: ------


Menetrendi értesítés Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele (augusztus) MegtekintésTÁJÉKOZTATÁS

Gondozatlan sírhelyekkel és
a temetési hely feletti rendelkezési joggal kapcsolatos tudnivalókról

Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező zirci köztemetők üzemeltetőjeként a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Temető üzemeltető) felülvizsgálja a köztemetőkben található sírhelyek állapotát.
 
Felhívjuk az temetési helyek felett rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testületének a 27/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a sírhely rendben tartása, gondozása a hozzátartozó feladata.
A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.
Fát, cserjét a köztemető területén a temető üzemeltetőjén kívül más nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél.
 
A köztemető üzemeltetője jogosult gondoskodni a 1,5 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvények, valamint az egyéb nem kezelt, gondozatlan ültetvények eltávolításáról.
 
A fenti rendelkezést megszegő a Rendelet alapján közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, melyért Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
 
Felhívjuk a figyelmet továbbá,hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében megszűnik a temetési hely (sírhely) feletti rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár. A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa (üzemeltetője) gondoskodik.

A sírhelyek használati idejének meghosszabbítása (újraváltása) aTemető üzemeltetőAlkotmány utca 5. szám alatti Irodájában intézhető.

„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
Temető üzemeltető


FELHÍVÁS - Parlagfű elleni védekezés 2017 Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. július havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


"Elmesélem Neked!" történetírói pályázat - Felhívás, Adatlap


Az I. Zirc Kerékpár Gyermek MTB Kupa jelentkezési segédűrlapja és a szülői nyilatkozat formanyomtatványa


Zirc osztálykirándulás Megtekintés, Melléklet


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT" SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI "ZIRC VÁROS TISZTVISELŐJE" KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS "ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT" SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI "ZIRC EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT" KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tájékoztatója a 2016. telén meghirdetett törzsutas ajándék-akció sorsolásáról és nyerteseiről Megtekintés

Veszprém MRFK ELBIR 2017. áprilisi különszám Megtekintés


Szelektív hulladékgyűjtő edények igénylése Felhívás, igénylő adatlap


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” SZAKMAI KITÜNTETÉS KERETEIN BELÜLI ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele (március) Megtekintés


MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI KÖTETÉHEZ Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. május havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Veszprém MRFK 2017. március havi bűnmegelőzési hírlevele MegtekintésJAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „ZIRC VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM ÉS PRO URBE EMLÉKÉREM KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés Veszprém MRFK 2017. február havi bűnmegelőzési hírlevele MegtekintésJAVASLATTÉTELI FELHÍVÁSKÖZÉRDEKŰ SÜRGŐSSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓK ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele (február) Megtekintés


I. ZIRCI JEGES JÁTÉKOK Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS SPORTEVÉKENYSÉG ELISMERÉSÉT CÉLZÓ KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Veszprém MRFK 2017. január havi bűnmegelőzési hírlevele Megtekintés


Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017. március havi ügyfélfogadása Veszprém megyében Megtekintés


Önkormányzati Kvíz Megtekintés


Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési hírlevele MegtekintésKorcsolyaoktatás Zircen Megtekintés


Ingyenes számítógépes képzés indul Zircen magánszemélyek részére! Megtekintés


ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2017. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét megyei bontásban elkészítette.

A sormunka ütemterv szerint:
Zirctelepülésen 2017. január 09. – 2017. március 10.közt
 Borzavártelepülésen 2017 július 17. – 2017. július 24.közt
Lókúttelepülésen 2017. augusztus 17. – 2017. augusztus 23.közt
végzik el a közfeladat ellátását.

Az ütemterv és tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ megtalálható – www. kemenysepres.katasztrófavédelem.hu – lakossági honlapon.

Sümegi Attila
jegyző


Közvilágítási hibák bejelentése Megtekintés


FIGYELEMFELHÍVÁS!

Arra kérünk mindenkit, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljünk oda jobban környezetünkre, hiszen a téli fagyokkal szemben az idős, egyedülálló, a hétköznapokban is segítségre szoruló embertársaink ugyancsak védtelenek.

Életet menthetünk, ha megkérdezzük, segíthetünk-e valamiben, amikor az idős szomszéd kéménye nem füstöl vagy az egyébként tevékeny embert nem láttuk egész nap, ha segítséget hívunk, amikor utcán fekvő embert látunk.

A segítségnyújtás mindannyiunk feladata és felelőssége. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha olyan emberről tud, akit kihűlés fenyeget, hívja az ingyenes 107 vagy 112 telefonszámot vagy a Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálatot a 06 34 511 028 vonalon!

Családsegítő szolgálat

 


Építsünk közösen játszóteret! MegtekintésPályázati felhívás
Megtekintés


KÖLYÖKIDŐ - HELLÓ, TESÓ! Megtekintés


MOZGÓ VILÁG - A Zircen elérhető szervezett sportolási lehetőségek adatbankja Megtekintés


KÖLYÖKIDŐ - Sajtórovat zirci vagy Zircen tanuló gyerekekről általános iskolás korig Megtekintés


TÁJÉKOZTATÁS EBTARTÁSRÓL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §. alapján Zirc Városi Önkormányzat 2013-ban ebösszeírást végzett, amelyet 3 évenként kell ismételten végrehajtania.
Aki 2013-ban a városi ebösszeírás során bejelentette a tulajdonában vagy felügyeletében álló ebet, akkor bejelentési kötelezettségének eleget tett.
A következő esedékes ebösszeírásig csak akkor kell bejelentést tenni az ebről, ha azt időközben eladták, elajándékozták, elveszett, elpusztult stb. illetve 2013. év után született és 4 hónaposnál idősebb.
Az új illetve a változás bejelentéséhez szükséges adatlapok megtalálhatók Zirc Város honlapján:
(http://www.zirc.hu/onkormanyzat/kozos-onkormanyzati-hivatal-felepitese/varosuzemeltetesi-osztaly.html) illetve munkaidőben személyesen kérhetők a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (8420 Zirc, Március 15. tér 1.).
Az ebtartással kapcsolatban érdeklődni illetve az elkóborolt ebeket bejelenteni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet munkaidőben:
Telefon: 88/593-705 vagy 30/868-6626

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal


Tájékoztató a magánfőzés szabályairól Megtekintés


Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermekek számára Megtekintés


Magyar Államkincstár sajtóközleménye az Állampapír befektetésekről Megtekintés


A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság felhívása a szabadtéri tüzek megelőzésére Megtekintés


 KÉRELEM

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülése érdekében a 243/2013.(VI.30.) Korm.rendelet szerinti hatósági bizonyítvány kiadása céljából Megtekintés


A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE Megtekintés


 www.allamkincstar.gov.hu


 
(kattintson a képre)


Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és az érdeklődőket, hogy a gyepmesteri szolgálat által Zircen befogott kutyák fényképeit megtekinthetik a gyepmesteri szolgálat honlapján (www.animal-save.hu, Talált kutyák menüpont; http://www.animal-save.hu/pet.php?seci=Talált+kutyák ). A kutyák mellett szereplő neveket a szolgálat munkatársai adják a befogott kutyáknak.

 2009.január 1-től Zirc város honlapján a befogott kutyák fényképei már nem jelennek meg.

Kérdéseikkel forduljanak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához, vagy hívják az 593-705, 30/868 66 26 telefonszámokat.


  FELHÍVÁS

A téli időjárásra tekintettel és a közterületek tisztántartására vonatkozó helyi rendelet alapján kérjük a magánszemélyek, az intézmények, az üzletek és vállalkozások tulajdonosainak szíves közreműködését a hó-eltakarítás és jégmentesítés elvégzéséhez.
Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében gondoskodjanak az ingatlanaik előtt lévő közterületeken a hó mihamarabbi eltakarításáról, a járdák síkosság-mentesítéséről.
A közutak tisztítását végző hókotrók mozgásának megkönnyítése végett kérjük az érintetteket, hogy járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak!

Köszönjük együttműködésüket!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

Parlagfű-mentesítési felhívás Megtekintés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009.június hónaptól a Képújságban megjelenő önkormányzati hirdetések a Rákóczi tér-Alkotmány utca sarkán található hirdetőtáblán is olvashatók.

Az önkormányzat - meghatározott feltételek mellett - díjmentes hirdetési lehetőséget biztosít magánszemélyek magáncélú hirdetései számára a fenti, valamint az ABC-vel szemben található hirdetőtáblákon. Az üzleti és egyéb hirdetések díjkötelesek.

A hirdetések részletes feltételeiről érdeklődni lehet, és a hirdetések feladhatók: Varga Gábor, 30/228 03 44, Fáy A.u.2/A, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy hirdetmények továbbra sem helyezhetők el közterületi fán, lámpaoszlopon, telefonfülkén, villamos berendezésen, stb.!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
hulladékok illegális elhelyezésének következményeiről

Tisztelt Városlakók!

A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei. Fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése, mint az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmét igényli.

Az ipari és mezőgazdasági termelés, a lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a keletkező hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. A folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, maga után vonja a környezeti ártalmak és az ezzel összefüggésben jelentkező egészségkárosodás növekedését is.

A hulladékok szakszerű összegyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását nemzetközi egyezmények, uniós, hazai és helyi jogszabályok teszik kötelezővé. A lakossági eredetű szilárd hulladékok összegyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására minden település szervezett szolgáltatást tart fenn. Az állam és a települések egyúttal szigorú büntetést helyeznek kilátásba azokkal szemben, akik a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegik és ezzel saját maguk és közösségük egészségét, jövőjét veszélyeztetik, másnak vagyoni hátrányt okoznak, illetve a természeti értékeket károsítják.

Városunkban évek óta rendszeres tájékoztatásokkal, figyelemfelhívással, iskolai neveléssel igyekszünk elejét venni a hulladékok illegális elhelyezésének, rendszeres közterületi takarítással, szervezett közösségi munkával számoljuk fel a lelkiismeretlen lakótársaink által lerakott, elhagyott szemetet. A kommunális szilárd hulladék hetenkénti elszállításán túl több mint húsz szelektív hulladékgyűjtő sziget áll a lakosság rendelkezésére, és évente két alkalommal lomtalanítást szervezünk, külön elektronikai hulladék-, és ettől az évtől gumiabroncs-gyűjtő nappal. Azt tapasztaljuk azonban, hogy erőfeszítéseink ellenére egyes illegális hulladéklerakókon a szemét mennyisége "újratermelődik", és új illegális lerakók is keletkeznek.

Néhány különösen szembetűnő illegális hulladéklerakó a város területén:
- Akliban a Pálihálás felé vezető út mellett;
- a bakonybéli útról Kőkapu felé vezető út mentén;
- a Liszt Ferenc utca mögött, a vízmosás medrében;
- az Szemmelweisz utcából Tündérmajor felé vezető út mentén;
- az Alkotmány utcai sportpályát északról határoló nyárfasor alatt;
- a Liliom utca folytatásában a vízfolyás mellett;
- Kardosréten a temető területén;
ezeken kívül rendszeresen raknak illegálisan (vagy engedély nélkül) lakossági hulladékot szinte minden szelektív hulladékgyűjtő sziget, illetve közterületi konténerek mellé: például a Penny parkolóban, a Pintér-hegyi parkerdő parkolójában, a Ciklámen, Munkácsy, Fáy, Kertész utcában, stb.

Kérjük, hogy segítsenek gátat vetni a hulladékok illegális lerakásának!

- A hulladékokat a saját gyűjtőedényükbe, vagy az arra a hulladéktípusra szolgáló közterületi konténerbe tegyék!
- A háztartási lomokat lomtalanításkor, az arra kijelölt napokon helyezzék ki, vagy szállítsák a begyűjtőhelyre!
- Építési törmelék, kitermelt föld elszállítására a szemétszállító szolgáltatótól bérelhető konténert vegyék igénybe!
- Avart, kerti hulladékot a saját ingatlanjukon komposztálják, vagy a tavaszi és őszi engedélyezett időszakban égessék el!

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha közterületen, idegen ingatlanon, a természeti környezetben bármilyen fajtájú hulladékot raknak le (háztartási szilárd hulladék, építési hulladék, kerti hulladék, beleértve a lenyírt füvet is, vállalkozás hulladéka, stb.), az szabálysértésnek minősül és pénzbüntetéssel jár. A hulladék lerakóját tettenérés esetén helyszíni bírsággal sújtjuk. Az engedély nélküli hulladékelhelyezést a környezetvédelmi hatóság ennél súlyosabban bünteti.

Köszönjük lelkiismeretes és felelősségtudatos lakótársaink támogatását és együttműködését!

Zirc, 2009-09-22

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

Tájékoztató
a települési szilárd hulladék kezeléséről Zirc városban

Tisztelt Érdekeltek!

1. Zirc város Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn. A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett szolgáltató:

X+ION Kft. 8420 Zirc, Kossuth u. 72. Telefon: 88/414-394, 30/640 21 32

A közszolgáltatás keretében más személy vagy szervezet a város területén települési szilárd hulladékot csak a szolgáltatóval történt írásos megállapodás alapján kezelhet.

2. Ha más személy vagy szervezet Zirc város területén a közszolgáltatás keretébe tartozó települési szilárd hulladékot kíván gyűjteni, szállítani (különös tekintettel a lomtalanítások során közterületre kihelyezett hulladékból a hasznosítható hulladék kiválogatása, gyűjtése, elszállítása, a "lomizás"), azt a következő feltételek betartásával teheti:
a) rendelkezik a környezetvédelmi hatóság (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300) által kiadott, az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékkezelési engedéllyel;
b) írásos megállapodása van az X+ION Kft-vel, mint hulladékkezelési közszolgáltatóval.

3. Az előzőektől eltérően Zirc város területén elektronikai (e-) hulladék csak a Polgármesteri Hivatal szervezésében kezelhető.

4. Ezeknek a feltételeknek a betartását a zirci Polgármesteri Hivatal a város egész területén rendszeresen, lomtalanítási időszakban fokozottan ellenőrzi. A szabályok megszegői ellen a rendelkezésére álló jogi eszközöket alkalmazza.

Zirc, 2009-09-25

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Július 2019  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Borzavár Községi Önkormányzat

 

Cím:
8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 06 (88) 582-930
Fax.: 06 (88) 582-931
Email: polghivborzavar@invitel.hu