Borzavár

A község hivatalos honlapja


- Könyvtár újranyitása


- Központi Orvosi Ügyelet tájekoztatója


Borzavár Község Polgármesterének
2/2020.(IV.30.) polgármesteri intézkedése

Magyarország Kormányának a Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel – 2020. március11. napján - kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a borzavári állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el:
 
1.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján – a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet 1-2. §-aira tekintettel - a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézménye (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.) – az 1/2020.(III.15.) polgármesteri intézkedés 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően - továbbra zárva tart, azonban 2020. május 1. napjától ügyeleti ellátást biztosít az alábbi feltételekkel:
a) Ezen időszak alatt az intézmény kizárólag gyermekfelügyeletet biztosít azon szülő/törvényes képviselő gyermekei számára, akik más formában nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét.
b) Az intézmény azoknak - a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a gyermeknek az ellátását tudja biztosítani, akinek a szülője/törvényes képviselője olyan helyen dolgozik, ahol elengedhetetlen a személyes jelenléte, vagy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
c) Az ügyeleti csoport/ok/ban maximálisan 5 gyermek befogadása történhet.
d) A GYES-en, GYED-en lévő szülő/törvényes képviselő a gyermekére/gyermekeire nem veheti igénybe az intézmény ügyeleti ellátását.
e) A gyermeket legfeljebb 1 fő kísérheti az épület bejáratáig, ahol „zsiliprendszer” elven a pedagógusok fogadják az apróságokat.
f) A szülőnek/törvényes képviselőnek az ügyeleti ellátásra történő tényleges jelentkezéskor nyilatkoznia szükséges az alábbiakról:
fa) a gyermek nem szenved fertőző megbetegedésben;
fb) a gyermekkel együtt élő szülő(k) vagy egy háztartásban élő egyéb hozzátartozó az elmúlt két hétben külföldön nem tartózkodott;
fc) a gyermek vagy a vele egy háztartásban, családban élő személy nem lázas, nem mutat légúti megbetegedést,
fd) az óvodai ellátás szervezhetősége érdekében várhatóan milyen ellátási formára tart igényt;
fe) a szülő/törvényes képviselő munkahelyéről, beosztásáról és munkarendjéről;
ff) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról.
 
2.) Felkérem a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetőjét az ügyeleti ellátás megszervezésében való közreműködésre.

Borzavár, 2020. április 30.

Dombi László István
polgármester


 Tisztelt Borzavári Lakosok!

Értesítem Önöket, hogy a szemétszállítást végző szolgáltató a hét folyamán elszállította minden településről, így a borzavári temető előtti hulladékgyűjtő szigetről is a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló, papír és műanyag hulladékot tartalmazó edényzetet. A továbbiakban a szigeten csak az üvegek gyűjtésére szolgáló edényzetet lehet használni. Más fajta hulladék lerakása tilos! Azon ingatlantulajdonosok, akik nem rendelkeznek papír és műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló edényzettel (kék vagy sárga kuka), kérésre a szolgáltató térítésmentesen biztosítja az edényzetet. Önkormányzatunk segítséget kíván nyújtani ezen edényzetek beszerzésére, melyhez az szükséges, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségén bejelentsék igényüket (Tel: 88/582-930). Kellő számú igénylés esetén a szolgáltató kiszállítja a településre az edényzeteket.

Kérem, a 70 év feletti, valamint a mozgásukban korlátozott vagy krónikus betegséggel küzdő borzavári lakosokat, amennyiben az életvitelhez feltétlen szükséges beszerzéseket nem tudják hozzátartozóik, házi gondozóik, ismerős segítők közreműködésével megoldani, jelezzék a 88/582-930 telefonszámon vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen. Jelzéseik alapján a falugondnoki szolgálat útján gondoskodunk róluk.

Borzavár, 2020. március 20.                         

Tisztelettel:

Dombi László
polgármester

Dr. Wittmann József háziorvos értesíti a betegeket, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében az elkövetkezendő időszakban azok a betegek, akik csak gyógyszert szeretnének felíratni, ne jelenjenek meg az orvosi rendelőben, hívják fel a 88/599-090 telefonszámon, vagy Vargáné Huszár Lívia asszisztensnőt a 30/240-8963 telefonszámon. A recepteket az EESZT-be feltöltik, és személyigazolvánnyal a gyógyszertárban ki lehet váltani a gyógyszert. Azon betegek, akiknél elkerülhetetlen az orvosi vizsgálat, szintén egyeztessenek a fenti telefonszámon és az orvosi rendelő várótermében csak kevesen tartózkodjanak, inkább a szabad levegőn várakozzanak, betartva az előírt távolságot.


- Kormányablak ügyfélfogadással kapcsolatos ajánlások
- Kérdések és válaszok az új koronavírusról
- Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?
- Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan
- Tájékoztató Korona-vírushoz kapcsolódó rendelkezésekről

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Borzavár község polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a borzavári állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
az alábbi intézkedéseket rendeltem el:

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján

2020. március 17. (kedd) napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el a
ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BORZAVÁRI MANÓKERT ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉBEN
(Borzavár, Hóvirág u. 8.)
2020. március 16.-án (hétfőn) az Óvoda ügyeleti ellátást még biztosít.

2. A Község Könyvtára 2020. március 16. napjától a látogatók számára zárva tart.

3. Szociális étkeztetést továbbra is biztosítja az Önkormányzat a Falugondnoki Szolgálattal történő kiszállítással.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, Borzavár községet is érintő
Zirc Város Polgármester
által elrendelt intézkedésekről:

1.  A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat értelmében 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az Önkormányzat gyermek étkeztetést – déli meleg főétkezést (ebédet) -  az általános iskolás gyermek részére a szülő/törvényes képviselő/gyám kérésére biztosítja az Önkormányzati konyha.  Az  igénybevételt 2020. március 15-én (vasárnap) 20.00 óráig kell jelezni a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, vagy a 06-20/563-2208-as telefonszámon a gyermek nevének és osztályának megjelölésével. 
Az ebédet éthordóban kell elszállítani a Zirc, Köztársaság u. 3. szám alatti, általános iskolai konyhából, 11.30 óra és 13.00 óra közötti időszakban. Borzavár Község Önkormányzata az igénylők részére az igényelt ebédet – a Falugondnoki Szolgálat útján - a településre szállítja. Az éthordót az igénylőnek kell biztosítani hozzá!

2. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától határozatlan időre szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges.
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZIRCONK, KRID: 240683711; PMHZIRC, KRID: 506293306; LOKUTONK, KRID: 340672997; PMBORZAVAR, KRID: 302159365
Központi elérhetőség: 06-88/593-700, 06-88/593-702, valamint a https://zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal oldalon megtalálható telefonszámokon.

Ez a változott ügyfélfogadási rend a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségére (Borzavár, Fő út 43. Telefonszám: 06-88/582-930, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  is vonatkozik.

3.  A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központban március 17-től a nappali ellátásokat nyújtó intézmények ZÁRVA lesznek, így az Idősek Klubja és a Segítő Kezek Háza a fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket ellátó részek és a fejlesztő foglalkoztatás is szünetel. 
A közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére - a személyes találkozások korlátozása, első sorban telefonon való kapcsolattartással.
Támogató szolgálat személyi segítése az önmagukat család segítségével ellátni nem tudó ellátottakra korlátozódik. Szállítás szünetel.
A házi segítségnyújtást a családi segítség nélkül élő idős embereknek biztosításra kerül.
A védőnői szolgálat munkatársai a kialakult helyzetre való tekintettel csak indokolt, halaszthatatlan esetben látogatnak családot, a tanácsadások szünetelnek. Telefonos kapcsolattartást biztosításra kerül.
Minden épületünkben ügyeletet és az eddig is ismert telefonos elérhetőségeket biztosításra kerül.
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZSZSZK, KRID: 644944981 PMHZIRC, KRID: 506293306;

4. Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata és Központjánál (Zirc, Alkotmány u. 14.) a személyes kapcsolattartást határozatlan ideig korlátozásra kerül. 
Kérem az érintetteket, hogy a családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon (88/416-936) vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőség: ZOSZK,   KRID azonosító: 541984978

A személyes ügyfélkapcsolat a családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon (88/416-936) egyeztetett időpontban, halaszthatatlan ügyben – lehetséges.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt borzavári lakosságot, hogy Hivatalos értesítés hatóságilag elrendelt házi karanténban lévőkről, valamint Korona-vírussal fertőzött személyről/személyekről nem érkezett.

Megértésüket, türelmüket köszönöm.
                                                                                                    Dombi László István s.k.
                                                                                                          polgármester

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Friss események

Nincs aktuális esemény