Borzavár

A község hivatalos honlapja

Hirdetmény a 19-303610-507. sz. Vadászterület tulajdonosi közösségének közgyűlési meghívója (2024. május 24.)


Borzavár lomtalanítás 2024


Igazgatási szünet 2024


Óvodai, bölcsődei beíratás 2024
Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Borzavár 048/13 és 052/12 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan  - Pallagi József Németország


Eboltás Megtekintés


Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § alapján - Borzavár 052/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan  - Fogl Antalné 8428 Borzavár, Szépalmai utca 6.


KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt., mint vadászatra jogosult a csatolt térkép szerinti üzemi vadászterületén a gímszarvas párzási időszakára való tekintettel 
ismét bevezeti az erdőlátogatási korlátozást
 
2022. szeptember 1. és 2022. október 15. között
délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra vonatkozóan

a mellékelt térképen látható területen.
 
A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne tartózkodjanak!
 
A korlátozás célja, hogy a gímszarvas állomány számára fontos párzási időszakban az erdő- és vadgazdálkodók megfelelő nyugalmat tudjanak biztosítani az erdőkben.
 
A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes!
 
Eseti rendezvények, szervezett, vezetett túrák a szükséges hatósági engedélyek, illetve előzetes egyeztetést követő erdőgazdálkodói hozzájárulás birtokában tarthatóak meg.
 
Fontos tudni, hogy a vadászterületek egybeesnek a MH Bakony Harckiképző Központ lő- és gyakorló tereivel. A szeptemberi-októberi időszakban is aktív katonai igénybevétel és éleslövészetek zajlanak, ezért mindenképpen szükséges tájékozódni az érintett katonai szervezettől a túrázási lehetőségekről.

 
Térkép letöltése itt!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


- Általános iskolába történő beíratás Megtekintés


- Lejárt okmányok cseréje Megtekintés


- Lomtalanítás Megtekintés


- Borzavár településrendezési eszközök felülvizsgálatának leállítása - HIRDETMÉNY Megtekintés


- VP01-F-100-8-2021 Borzavár TKR módosítás - TÁJÉKOZTATÁS Megtekintés
- 12_2021. ÖKT rendelet a településkép védelméről szóló 16_2017. ÖKT rendelet módosításáról 2021.10.29.
https://drive.google.com/file/d/1xZNy236H0T-ZbwJSvj3UwPFPlp3xiPwd/view?usp=sharing
- Borzavár TKR módosítás - TÁJÉKOZTATÁS
https://drive.google.com/file/d/1oaP8NaDkn7-R93SP_i2p68vu0yoFv5sM/view?usp=sharing


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének módosítása - hirdetmény, - rendelet tervezet


Közzététel

Védett természeti területekre, NATURA200 területekre vonatkozó előírások, illetve kezelési javaslat, továbbá természetvédelmi területekén és NATURA2000 területekre kötelezően alkalmazandó, természetkímélő kaszálás módszerei:
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság közleménye - letöltés


2021.évi TBC vizsgálatok:
- értesítés, - ütemezés


KÖZHÍRRÉ TÉTEL

A Nemzet Földügyi Központ Zirci Erdőtervezési Körzet Erdőtervére vonatkozó

NFK-42594/080/2020. számú határozatának közléséről

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzéteszem, hogy

a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya meghozta

a Zirci Erdőtervezési Körzet erdőtervére vonatkozó határozatát.

A határozat és melléklete a Nemzeti Földügyi Központ honlapján elérhető az alábbi linken:

http://www.nfk.gov.hu/Zirci_erdotervezesi_korzet_news_509

A Zirci erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke a 61/2017.(XII.21.) FM rendelet 5. számú melléklete alapján:

2.10.1. Borzavár (8518)
2.10.2. Eplény (8767)
2.10.3. Hajmáskér (8507)
2.10.4. Lókút (8514)
2.10.5. Márkó (8515)
2.10.6. Nagyesztergár (8519)
2.10.7. Pénzesgyőr (8520)
2.10.8. Porva (8521)
2.10.9. Veszprém (8517)
2.10.10. Veszprém Gyulafirátót (8511)
2.10.11. Veszprém Kádárta (8513)
2.10.12. Zirc (8522)

határozat és melléklete letölthető itt!

Zirc, 2021. január 20.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan Letöltés


KÖZLEMÉNY körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjában és a 33. § (2) bekezdésében, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017.(XII.21.) FM rendelet 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Zirci erdőtervezési körzetre vonatkozó erdőtervezési eljárást. Észrevétel-tételi lehetőség határideje: 2020. szeptember 16.

NFK Erdészeti Főosztály Közleményének letöltése itt!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

JEGYZŐJE


Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan Megtekintés


Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyűjtés szabályainak változásáról Megtekintés


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a T. Ügyfeleket, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2020. március 1-jén életbelépő, az építésügyi hatáskörök és illetékességi területekkel kapcsolatos módosítása értelmében az újonnan beérkező kérelmek és a még le nem zárt ügyek tekintetében is

a Zirci járás területén
(Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár és Zirc településeken)
az építésügyi hatósági hatáskörben

2020. március 2.-től
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Építésfelügyeleti Főosztálya
(8200 Veszprém, Mindszenthy u. 3-5.)
jár el.

Az ÉTDR rendszeren keresztül benyújtandó kérelmeik címzettjeként 2020. március 2. napjától

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályt
(építésügy, építésfelügyelet) kell megjelölni.

A 2020. március 2. napjáig le nem zárt ügyek automatikusan – jogszabályi felhatalmazás alapján - áttételre kerülnek a fenti Hatósághoz.

Felhívom a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az építésügyi ügyintézés a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 2. napjától megszűnik!

Köszönöm szíves megértésüket!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


KÖZLEMÉNY

Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatal értesítése a vállalkozói igazolványok leadásának kötelezettségéről.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2019. szeptember 1. és 2019. október 15. között délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra vonatkozóan erdőlátogatási korlátozást vezet be a mellékelt térképen látható területen.

A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne tartózkodjanak!

A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § alapján a VP01-J/0024-3/2019. iktatószámú határozattal megállapítottam Borzavár településen - a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát.

A határozatnak megfelelően az alábbi közleményt adom ki:
2019. január 1.-i lakosságszám: 763
Választópolgárok száma 2019. augusztus 7. napján: 611
Ajánlási küszöbszám a polgármester választás esetén: 19 
Ajánlási az egyéni listás választás esetén: 7   

A határozat közzétételre került a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.borzavar.hu honlapon.


Zirc, 2019. augusztus 8.

Sümegi Attila
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője


TKR módosítás, vélemyénazés, ID Megtekintés


Határozat kivonat Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „BORZAVÁR KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS „BORZAVÁR KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA Megtekintés


Lakossági fórum Megtekintés


Véleményezés lakosság részére Felhívás, Dokumentáció


HIRDETMÉNY Bírósági ülnökök választására Megtekintés


Borzavár Óvodai beíratás 2019 Megtekintés


Zirc Óvodai bölcsődei beíratás 2019 Megtekintés


Hirdetmény a Zirci Járási hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról Megtekintés


Iktatószám: VP01-I/97-2/2019.
Ügyintéző: Bererczkiné Papp Krisztina
Tárgy: Közzététel körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

KÖZZÉTÉTEL

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a mellékelt tájékoztató szerint - 2019. január 25. napjától - hivatalból megkezdi a Zirci erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét.

Zirc, 2019. január 18.

Sümegi Attila
jegyző


 Településfejlesztési koncepció Hirdetmény, Dokumentáció


Dr. Wittmann József háziorvos értesíti a lakosságot, hogy szabadság miatt Borzaváron az orvosi rendelés 2018. július 1-től 2018. július 31-ig szünetel.

Dr. Juhász Ágnes Zircen helyettesít az alábbi időpontokban:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00-10.00 óráig
Csütörtök: 13.00-14.00 óráig

Telefon: 06/20/983-5249


Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: 14:30 - 16:00
Kedd: Zárva
Szerda: 14:00 - 16:00
Csütörtök - Vasárnap: Zárva


TAK összefoglaló Megtekintés


Egyes ingatlanok természeti emlékként történő védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervének tervezete: Templom-domb, Szilas-árok Megtekintés KÖZLEMÉNY
Erdőlátogatás korlátozásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a VERGA Zrt. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2017. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. között
délután 16:00 óra után és reggel 9:00 óra előtti időszakra vonatkozóan
erdőlátogatási korlátozást vezet be a mellékelt térképen látható területen.

 
A VERGA Zrt. kéri, hogy a korlátozással jelzett időszakban az erdőben ne tartózkodjanak!
 
A tilalmi időszakban a területen nagyvad vadászat folyik, amely az erdő látogatóinak életét, testi épségét veszélyezteti.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐJE


"Bakonyi Vágta" zenés-táncos rendezvény engedélyezése Megtekintés


"XIX. Bakonyi Betyárnap - Országos Betyártalálkozó" elnevezésű zenés, táncos rendezvény engedélyezése Megtekintés


„Bakonyi Vágta” zenés-táncos rendezvény engedélyezési ügyében értesítés az eljárás megindításáról Megtekintés

egyes ingatlanok természeti emlékként történő védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervének tervezete
 
 
 

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Május 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
202122232426
2728293031  

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Borzavár Községi Önkormányzat

 

Cím:
8428 Borzavár, Fő út 43.

Telefon: 06 (88) 582-930
Fax.: 06 (88) 582-931
Email: polghivborzavar@invitel.hu